Buổi chào mừng 10 học viên TTMV đầu tiên từ Việt Nam đến MV theo chương trình hợp tác song phương.

Ngày 10/6 tại thành phố Greifswald, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế bang MV Dr. S. Rudolph, cùng Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Vorpommern G. Jürgens đã có buổi chào mừng 10 du học sinh học nghề đầu tiên từ Việt Nam đến MV theo chương trình hợp tác song phương.

“Tất cả chúng tôi đều mong chờ các bạn đến đây vì các bạn đến để giúp đỡ chúng tôi” – QVK Rudolph cũng đồng thời cảm ơn các bạn trẻ Việt Nam đã dũng cảm đi một chặng đường xa đến một nơi xa lạ. Phía bang MV sẽ tạo một mạng lưới rộng rãi để cùng các cơ sở đào tạo giúp đỡ các bạn trẻ Việt Nam không chỉ trong việc học nghề mà hội nhập tốt vào cuộc sống mới.

Bạn Dương Thị Hồng Ngọc, một trong số ba học sinh tại Bệnh viện Trường đại học tổng hợp Karlsburg cho biết đã học tiếng Đức ở Việt Nam 13 tháng và rất mong mỏi được sang Đức để học nghề điều dưỡng; bạn cũng hình dung biết đâu sau này mình sẽ học để trở thành bác sĩ và sẽ ở lại Đức, nếu như ở đây cần bạn và công việc của bạn.
Ngoài Bệnh viện Karlsburg, các bạn học sinh Việt Nam sẽ đến học tại Tập đoàn y tế Medigreif (Greifswald) và Tập đoàn năng lượng Me-Le (Torgelow).
Tham khảo thêm tại: