CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC TẠI TRUNG TÂM

  • Trình độ A1 (cho người mới bắt đầu)

Lớp cấp tốc

(hằng ngày thứ 2- thứ 6: 6 tiết với giáo viên bản xứ gốc Việt hoặc GV Việt Nam + 2 tiết với trợ giảng B2)

  • Trình độ A2

Lớp cấp tốc

(hằng ngày thứ 2-thứ 6: 6 tiết với giáo viên bản xứ Đức/gốc Việt + 2 tiết với trợ giảng B2)

  • Trình độ B1

Lớp cấp tốc

(hằng ngày thứ 2-thứ 6: 6 tiết với giáo viên bản xứ Đức/gốc Việt + 2 tiết với trợ giảng là giáo viên Việt Nam/trợ giảng B2)

  • Trình độ B2

Lớp cấp tốc

(6 tiết với giáo viên bản xứ Đức/gốc Việt – 2 tiết với trợ giảng là giáo viên Việt Nam)

  • Ôn thi B1/B2 với các giáo viên bản xứ Đức/ gốc Việt
Đăng kí ngay