Trung tâm Ngoại ngữ MV liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Đức theo các ngành nghề sau:

Ngành Điều dưỡng

Du học nghề Đức ngành Điều dưỡng

Ngành Xây dựng

NGÀNH XÂY DỰNG TẠI CHLB ĐỨC

Ngành Điện

Du học nghề Đức ngành Điện

Ngành Cơ khí

Du học nghề Đức ngành Cơ khí

Ngành Nhà hàng-Khách sạn 

Du học nghề Đức ngành Nhà hàng-Khách sạn

Ngành chế biến thực phẩm

https://daotaomv.com/du-hoc-nghe-duc-nganh-che-bien-thuc-pham/