Trung tâm Ngoại ngữ MV tự hào là cầu nối thực hiện dự án hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa CHLB Đức và tỉnh Hà Tĩnh

“Phát biểu tại hội nghị ngày 5/5/2022, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc đánh giá cao kết quả của chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và bang MV. Đặc biệt là kết quả đào tạo tiếng Đức đạt chất lượng tốt của Trung tâm Ngoại ngữ MV Hà Tĩnh trong thời gian qua…”

Xem thêm tại: https://baohatinh.vn/giao-duc/tiep-tuc-mo-rong-quan-he-hop-tac-tang-co-hoi-cho-hoc-vien-ha-tinh-sang-duc-hoc-tap-va-lam-viec/231191.htm?fbclid=IwAR0dXe2ktdF8y8La26DlqgegFSV9QjdrOwNmOar-O6P7qFlrwyPkyru7LR0