Muốn học Điều Dưỡng nhất định phải biết những từ này…

Tổng hợp 70 từ vựng thông dụng và chuyên ngành về các chủ đề như nha khoa, hiệu thuốc, các triệu chứng thường gặp…đi kèm hình minh họa và ví dụ chi tiết.

ất